Kit Kringelbach coaching

1:1 FORLØB


KLARHED – NU!
– få overblik og hold fokus på dét, der giver mening.

Formål:

Formålet med dette intensive korte forløb er at trække det store billede op, så du lettere kan danne dig et overblik over din situation og styre efter, hvad der giver mest mening at gøre.

For dig der :

 • Skal have klarhed over dine ideer, overvejelser og valgmuligheder.
 • Skal have luft – NU; så du føler lettelse frem for frustration.
 • Ønsker forståelse for din situation, så du bedre kan favne den eller ændre den.
 • Søger afklaring i en specifik situation.

Læs mere… 


ENDELIG GIVER DET MENING!
- saml brikkerne i dit liv på en ny måde, mærk glæden og genvind motivationen.

Formål:

Dette forløb henvender sig til dig, søger fordybelse, for bedre  at kunne udlede og skabe mening i (arbejds-) livet samtidig med, at du bliver klogere på dig selv og holder motivationen oppe.

For dig der :

 • Vil have kvalitet og mening i dit (arbejds-) liv for at bevare motivationen.
 • Stiller spørgsmål og er frustreret over ikke at kunne finde svarene.
 • Har behov for fordybelse og afklaring.
 • Har ansvaret over for andre og skal være skarp på, hvorfor du gør, som du gør; så andre inspireres til at følge dig.
 • Har svært ved at læne dig op ad andres råd og erfaringer.
 • Står i et etisk/moralsk dilemma.

Læs mere…


PÅ RETTE VEJ!
– bliv klogere på dig selv og hold dig på sporet af et meningsfuldt liv.

Formål:

Formålet med dette forløb er  at imødekomme behovet hos dig, der prioriterer tid til refleksion og eftertænksomhed i et professionelt rum, så du holder dig selv i kontakt med det væsentlige, kvalitative og meningsfulde i livet og ikke lader hverdagen udvikle sig til et hektisk hækkeløb af hovedløse handlinger.

For dig der :

 • Vil forebygge frem for at behandle.
 • Er bevidst om, at du er din egen vigtigste ressource.
 • Vil pleje og styrke dig selv for bedst at kunne hjælpe eller lede andre.
 • Har brug for at tale eksistentielle emner igennem for bedre at kunne forstå og perspektivere dit eget liv og forstå andres.
 • Ville frygte at have så travlt, at livet og omstændighederne lige pludselig styrer dig.
 • Vil værne om din livskvalitet.
 • Bliver motiveret og effektiv, når du ser formålet og meningen med dét, du gør.

Læs mere…


LIGE HVAD JEG HAR BEHOV FOR
– få hjælp til at sammensætte forløbet, der giver mest mening for dig.

I dette forløb kan du få skræddersyet et coachingforløb ud fra dine specifikke ønsker, behov eller særlige hensyn.

Hvad gør jeg?

Kontakt mig uforpligtende på 60 15 12 12, hvor du får fat på mig eller lægger en besked med dit navn og telefonnummer. Du kan også skrive en mail til kontakt@kitkringelbach.dk

Lad mig høre fra dig, så vi kan finde den rette løsning til dig.


KALD KIT!
– for dig der ønsker et coachingforløb, og afstanden ikke skal være en hindring.

Formål:

Formålet med Kald Kit er at give dig mulighed for et coachingforløb hos mig, hvis for eksempel:

 • Du bor langt væk.
 • Du  er på forretningsrejse, og vil bruge tiden hjemmefra optimalt.

Læs mere…