Kit Kringelbach coaching

ENDELIG GIVER DET MENING!
– saml brikkerne i dit liv på en ny måde, mærk glæden og genvind motivationen.

Formål:

Dette forløb henvender sig til dig, søger fordybelse, for bedre  at kunne udlede og skabe mening i (arbejds-) livet samtidig med, at du bliver klogere på dig selv og holder motivationen oppe.

For dig der :

 • Vil have kvalitet og mening i dit (arbejds-) liv for at bevare motivationen.
 • Stiller spørgsmål og er frustreret over ikke at kunne finde svarene.
 • Har behov for fordybelse og afklaring.
 • Har ansvaret over for andre og skal være skarp på, hvorfor du gør, som du gør; så andre inspireres til at følge dig.
 • Har svært ved at læne dig op ad andres råd og erfaringer.
 • Står i et etisk/moralsk dilemma.

Fordele:

 • Du får et langt mere nuanceret syn på dig selv og dit (arbejds-) liv.
 • Du får ryddet op i mentale mønstre, der dræner dig for energi.
 • Svære udfordringer ændres til meningsfulde læreprocesser og udviklingsmuligheder.
 • Du får gode muligheder for at integrere dine indsigter i dit (arbejds-) liv.
 • Du får en øget følelse af glæde, indre ro, motivation og at tingene giver mening.

Indhold:

 • 6 sessioner á to timer, 12 timer i alt.
 • Forløb over ca. 3-5 måneder.
 • Du får opgaver mellem hver session, der er tilpasset dig og din virkelighed. Det gør, at dit coachingforløb også er særdeles aktivt mellem sessionerne, og du får bedre lejlighed til at afprøve ting i praksis og integrere dine erkendelser. Opgaverne vil være en logisk følge af samtalerne. Det kan f.eks. være noget du skal reflektere over, undersøge, læse, observere o.l. Opgaverne skal virke inspirerende og motiverende og være tilpasset din situation. De skal ikke være en byrde og dræne dig.
 • Åben mail-korrespondence mellem sessionerne, hvis du kommer i tvivl om en opgave og har brug for hjælp.
 • Du får mulighed for at sende mig en opdatering af dine refleksioner/opgaver pr. mail  inden næste session. Det betyder, at du sparer tid på genfortælling i coaching-sessionen.
 • Sammenfatning og evaluering af forløbet, hvor den røde tråd trækker hele processen sammen.

 

Din investering:

18.000 kr. ekskl. moms:

 • Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (gratis parkering)
 • Evt. afbud skal meddeles 24 timer før.

28.000 kr. ekskl. moms:

 • På virksomhedsadresse i København eller Nordsjælland.
 • Evt. afbud skal meddeles 12 timer før.