Kit Kringelbach coaching

PÅ RETTE VEJ!
– bliv klogere på dig selv og hold dig på sporet af et meningsfuldt liv.

Formål:

Formålet med dette forløb er  at imødekomme behovet hos dig, der prioriterer tid til refleksion og eftertænksomhed i et professionelt rum, så du holder dig selv i kontakt med det væsentlige, kvalitative og meningsfulde i livet og ikke lader hverdagen udvikle sig til et hektisk hækkeløb af hovedløse handlinger.

For dig der :

 • Vil forebygge frem for at behandle.
 • Er bevidst om, at du er din egen vigtigste ressource.
 • Vil pleje og styrke dig selv for bedst at kunne hjælpe eller lede andre.
 • Har brug for at tale eksistentielle emner igennem for bedre at kunne forstå og perspektivere dit eget liv og forstå andres.
 • Ville frygte at have så travlt, at livet og omstændighederne lige pludselig styrer dig.
 • Vil værne om din livskvalitet.
 • Bliver motiveret og effektiv, når du ser formålet og meningen med dét, du gør.

Fordele:

 • Du får et forløb, hvor du får mulighed for at bearbejde flere områder af dit (arbejds-) liv for at få skabt sammenhæng og mening i dem.
 • Du har tid til at reflektere over eksistentielle emner og perspektivere dem i forhold til dit egen livssituation.
 • Du undgår, at situationer fra hverdagslivet hober sig op og stiger dig til hovedet.
 • Du får rig lejlighed til at afprøve og integrere dine erkendelser.
 • Du vil opleve øget følelse af indre ro og frihed.
 • Du får en langt større forståelse for, hvem du er, hvad du er her for, og hvordan du bedst lever i overensstemmelse med denne erkendelse.

Indhold:

 • 10 sessioner á to timer, 20 timer i alt.
 • Længerevarende forløb over ca. 9-12 måneder.
 • Nogle sessioner afholdes som ”walk and talk” i naturen.
 • Du får opgaver mellem hver session, der er tilpasset dig og din virkelighed. Det gør, at dit coachingforløb også er særdeles aktivt mellem sessionerne. Du får rig lejlighed til at afprøve ting i praksis og integrere dine erkendelser. Opgaverne vil være en logisk følge af samtalerne. Det kan f.eks. være noget du skal reflektere over, undersøge, læse, observere o.l. Opgaverne skal virke inspirerende og motiverende og være tilpasset din situation. De skal ikke være en byrde og dræne dig
 • Åben telefon- og mailkorrespondence mellem sessionerne, hvis du kommer i tvivl om en opgave og har brug for hjælp.
 • Du får mulighed for at sende mig en opdatering af dine refleksioner/opgaver pr. mail inden næste session. Det betyder, at du sparer tid på genfortælling i coaching-sessionen.
 • Sammenfatning og evaluering af forløbet, hvor den røde tråd trækker hele processen sammen.

Din investering:

29.500 kr. ekskl. moms:

 • Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (gratis parkering)
 • Evt. afbud skal meddeles 24 timer før.
 • Mulighed for betaling i to rater

45.000 kr. ekskl. moms:

 • På virksomhedsadresse i København eller Nordsjælland.
 • Evt. afbud skal meddeles 12 timer før.
 • Mulighed for betaling i to rater