MIN METODE


Her får du indblik i, hvad spirituel coaching dækker over, hvordan det adskiller sig fra traditional coaching, og hvad fordelene er. Endvidere besvarer jeg typisk stillede spørgsmål.


Hvilke tillægsord beskriver bedst spirituel coaching?

 • Bevidstgørende
 • Balancerende
 • Meningsfuld
 • Motiverende
favicon

Hvad kendetegner spirituel coaching vs. traditionel coaching?

 • Stimulerer den højere bevidsthed og kærligheden i os; frem for at  styrke egoet
 • Retter sig mod handlingers formål, intention, bæredygtighed og kvalitet; frem for at styre efter mål, kvantitet og tid
 • Går i dybden, er helhedsorienteret, og har fokus på årsager og sammenhænge; frem for at opererer på overfladen med symptombehandling
 • Skaber forbindelse mellem hoved, hjerte og handling; frem for kun at se på handlingen
 • Forebygger og opbygger; frem for at heppe og forcere
 • Handler om (arbejds-) livets læring og ”komme bevidst videre”; frem for at ”komme hurtigt videre”

Hvilke fordele er der ved spirituel coaching?

 • Der skabes et refleksion-, lærings- og udviklingsrum, der inkluderer menneskets spirituelle natur – altså det hele menneske
 • Metoden er baseret på selvreflektion og selvindsigt. Du skal ikke tro; men forstå, erfare og erkende

I hvilke sammenhænge er spirituel coaching særligt egnet?

 • få klarhed og blive afklaret
 • tackle svære udfordringer og kriser
 • skabe forståelse, sammenhæng og mening i (arbejds-) livet
 • skabe bevidsthed om, hvor du (ubevidst) spænder ben for dig selv
 • tydeliggøre dine visioner og værdier
 • til at se og forstå intentionen og formålet med dine handlinger
 • etiske og moralske dilemmaer
 • forstå og styrke relationerne til andre mennesker
 • se dit liv  i et større perspektiv

Hvad er udgangspunktet for at benytte spirituel coaching?

Du skal have en oplevelse af, at der er noget i dit (arbejds-) liv, som du oprigtigt ønsker at forstå, favne, udvikle eller forandre.

Du relaterer til dig selv og din egen virkelighed, så samtalerne bliver vedkommende og konkrete.

De fleste samtaler tager ofte udgangspunkt i helt almindelige hverdagsudfordringer fra privat- og arbejdslivet.

Måske har du succes og søger noget ”mere”? Måske føler du dig umotiveret og kan ikke sætte ord på, hvad årsagen er? Måske kan du ikke finde retningen, fordi ”intet” føles rigtigt? Måske føler du, at du spilder din viden, indsigt og talent? Måske virker dine sædvanlige strategier ikke?

Jeg hjælper dig, så du lettere øger din selvindsigt og kan skabe sammenhæng og mening i dit liv.

Hvad kendetegner en spirituel coach?

Det er et menneske med høj grad af bevidsthed, nærvær og empati. Spørgsmålene stilles intuitivt og har en stor katalyserende effekt.

Hvad er det egentlig du gør som coach?

Jeg aktiverer din bevidsthed ved hjælp af åbne spørgsmål. Du kan ikke tage ansvar og handle på noget, som du ikke er bevidst om. Jeg hjælper dig, så du kan tænke dine egne tanker, ideer og valgmuligheder igennem.

Jeg sørger for at skabe en tryg stemning, hvor du føler dig set, hørt og forstået som menneske.

Jeg lytter aktivt og nærværende til dig, og ”trækker” svarene ud af dig, så du ikke selv er i tvivl om, hvad der giver mening for dig. Dine handlinger vil være en følge af denne øgede selvindsigt.

Jeg får gjort det til en spændende opdagelsesrejse for dig at kigge ind ad, så du bedre kan se fremad. Du bliver fortrolig med at arbejde med andre sider af dig selv, og du får genopdaget din indre styrke.

Jeg udfordrer dig på dine antagelser og overbevisninger; og du får lettere ved at spotte, hvor du spænder ben for dig selv. Jeg hjælper dig med at finde ind til årsagen på dine udfordringer frem for at fokusere på symptomerne.

Endvidere bevarer jeg overblikket over samtalerne og får gjort det mere enkelt for dig at lære af din situation og skabe mening.


img-flower-s_H-980