Plej din karma

Loven om karma er loven om årsag og virkning. Hvad du sender ud af tanker, følelser og handlinger på godt og ondt finder vejen tilbage til dig selv. De fleste kender nok udtrykkene, ”Hvad du giver, får du igen” og ”Du høster, som du sår”; men det er stadig de færreste, der tænker flere liv ind i dette regnestykke, altså tanken om reinkarnation.

Vores handlinger har konsekvenser, og jo mere bevidste vi er om vores handlinger, desto bedre kan vi påvirke vores eget liv og skæbne positivt.

Karma er både vores lyse og mørke skæbne. Det er hændelser, der sker i vores liv, som vi ikke umiddelbart har opsøgt eller ønsket; men alligevel kommer til os. Uventet og ubelejligt hvad det negative angår; og heldigt for den gode karmas vedkommende. Karma er som en større retfærdighed, der rækker langt ud over lovens paragraffer og det liv, vi lever her og nu.

Karma i sit negative aspekt er en oplevelse af at føle sig bundet til mennesker og situationer, og at ens frihed føles indskrænket. Omvendt er det her, at vi har muligheden for at ”tilbagebetale” vores gæld og balancere tidligere handlinger, som har forvoldt skade frem for glæde.

Da der er en udbredt tilbøjelighed til at se vores livsvej som en forudsigelig stejl kurve, der bare skal gå fremad, opad; og blive bedre, tryggere og mere attraktiv, som vi skrider frem i livet – så er det ikke så underligt, at skæbnen slår benene væk under folk; slider på livsstrategierne; bliver bandet langt væk, ryster Barbie og Ken i deres grundvold og efterlader folk som et stort spørgsmålstegn: hvad skete der lige her?

Tingene bliver vendt på hovedet, og man må tage sig selv og sit liv op til revurdering.

Enhver handling, som vi manifesterer, skaber en modtagelighed i vores psykiske struktur for akkurat den samme handling. Vi kan ikke opleve noget som helst, vi ikke først selv er den udløsende årsag til. Vores respektive livsoplevelse er det samme som oplevelsen af en årsags- og virkningskæde; og vores skæbne er virkningerne af vores egen væremåde. Det vi gør mod andre, gør vi i bund og grund mod os selv.

Karma er ikke straf eller lidelse for lidelsens skyld. Det er ikke meningen. Formålet er at udvikle humanitets- eller næstekærlighedsevnen hos den enkelte; og dette sker når vi kommer til at opleve virkningerne af vores egne fejlagtige handlinger. Det skærper vores bevidsthed, og ansporer os til en handle- og væremåde, der er til glæde for alt levende.

Karma kan ophæves ved tilgivelse og ved, at man tager ved lære i livet. Karma ophører når vi, af forståelse og næstekærlighed og af egen fri vilje, stopper med at manifestere onde handlinger.

Ofte når folk kommer gennem svære tider i deres liv, og når ud på den anden side; erklærer de, at de ikke vil have været oplevelsen foruden. Når karma ophører, oplever man en følelse af enorm frihed; og erfaringen og indsigten man tager med sig er på et individuelt og samfundsmæssigt plan af stor udviklingsmæssig værdi.

Hvad kan du gøre i dag, som du selv ville ønske at blive mødt med ”i morgen”?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>